พาเลทไม้เบญจพรรณผสมไม้ยางพาราแบบเว้าขา

พาเลทไม้แบบคานเว้าขานี้ สามารถออกแบบได้หลากหลาย ท่านสามารถเพิ่มคานเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการรับน้ำหนักโดยรวมด้านบนของตัวพาเลทไม้ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น สินค้าของท่านอาจจะเป็นรูปทรงที่มีจุดกดทับเฉพาะ เช่น โรลผ้า การเพิ่มคานเป็นสิ่งที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของพาเลทไม้แบบเว้าขาได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

พาเลทไม้แบบเว้าขานี้ หรือ แบบเว้าคานของพาเลทให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้งาของฟอร์คลิฟท์หรือแฮนด์ทรัค สามารถสอดเข้าไปได้อย่างสะดวก พาเลทไม้เว้าขานี้ เป็นการประยุกต์พาเลทไม้แบบสามคานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ผู้ใช้งานชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการนำไปวางสินค้าทุกชนิด หรือนำไปใช้เป็นพาเลทไม้เพื่อรองสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งใช้ในคลังสินค้า ร้านค้า พื้นที่ขายต่างๆ หรือนำไปใช้ในรูปแบบของท่านเองได้ตามต้องการ

ขนาดของพาเลทไม้แบบเว้าขา ที่ท่านสามารถสั่งผลิตได้แก่

พาเลทไม้เว้าขา ขนาด 100×120 ซม. , 1.00×1.20ม. , 1000×1200มม.
พาเลทไม้เว้าขา ขนาด 110×110 ซม. , 1.10×1.10ม. , 1100×1100มม.
พาเลทไม้เว้าขา ขนาด 100×100 ซม. , 1.00×1.00ม. , 1000×1000มม.
พาเลทไม้เว้าขา ขนาด 120×120 ซม. , 1.20×1.20ม. , 1200×1200มม.
หรือ ขนาดของพาเลทไม้ที่ท่านต้องการได้เลย

นอกจากนี้ ท่านควรจะระบุการรับน้ำหนักรวมของพาเลทไม้ เช่น 100, 300, 500, 700, 900 กิโลกรัม หรือ 1, 2, 3, 5 ตัน เป็นต้น และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เพียงเราน้อย เพียงเท่านี้ เราก็พร้อมทำราคาเสนอคุณได้แล้ว